Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur is een combinatie van de vakgebieden bedrijfskunde, informatiekunde en informatica. Het kijkt naar het functioneren van een bedrijf op het gebied van onder andere bedrijfsprocessen, informatie-inrichting en informatietechnologie. Enterprise architectuur bestaat uit een aantal lagen die sterk onderling samenhangen.

De piramide wordt idealiter van bovenaf doorlopen waarbij de business architectuur uiteindelijk de technologie architectuur bepaalt. In bestaande bedrijven kan vaak ook worden gekeken vanuit de aanbodkant; wat kunnen we meer met onze bestaande software en informatie?

Enterprise-Architecture

Zoals gezegd bestaat enterprise architectuur uit een aantal verschillende lagen.

Business architectuur

Business architectuur houdt zich bezig met het stellen van strategische vragen. Doet mijn organisatie wat hij moet doen, waar kan ik verbeteren, waar laat ik kansen liggen, welke risico’s loop ik en hoe ik die vermijden?

Informatie architectuur

Informatie architectuur wordt aangestuurd door de business architectuur. Zoals business architectuur vragen stelt dient de informatiearchitectuur deze te kunnen beantwoorden. Welke informatie heb ik nodig om de vragen te kunnen beantwoorden? Wat weet ik nu al en wat mist er dus nog?

Applicatie architectuur

Applicatie architectuur is de architectuur die zich bezig houdt met de inrichting van het bedrijf, Welke software heb ik, welke software heb ik nodig en hoe hangt dit allemaal samen en hoe communiceert de software met elkaar?

Data architectuur

Data architectuur is de 4e laag van het model. Het is een samenvatting van de architectuurlaag van de applicaties in de vorm van een datamodel. Data is verspreid binnen de organisatie in verschillende applicaties. Gegevens over klanten staan in een CRM-pakket, financiële kerncijfers staan in het administratiepakket, marketinginformatie is bekend bij marketingmedewerkers, maar misschien nog niet vastgelegd in een formeel pakket. Data architectuur houdt zich bezig met de vraag welke data te koppelen en uit te wisselen om applicaties samen te laten werken.Deze laag komt voort uit de applicatie architectuur en wordt soms dan ook niet expliciet benoemd.

Technologie architectuur

Technologie architectuur is de laagste, tevens meest tastbare laag van enterprise architectuur. Dit is de inrichting van alle hardware: van patchkasten tot smartphones, de besturingssystemen van alle hardware en de communicatiemiddelen ertussen.

 

  “Ga er niet vanuit dat iedereen mee doet en mee wil, maar zorg dat iedereen zelf een keuze maakt. ”
  Bandwagoning
 • Over Willem-Jan Swiebel

   

  Ik ben Willem-Jan Swiebel. Als adviseur help ik organisaties op verschillende aspecten van datagedreven werken:

  • technisch: wat heb ik nodig aan infrastructuur, architectuur, software
  • inhoudelijk: welke data is relevant, hoe kan ik dat duiden
  • organisationeel: hoe krijg ik informatie beschikbaar en wat heeft mijn personeel nodig?

   

  ⊗ 06 – 38307081