Informatie architectuur

Keuzes worden gemaakt door relevante informatie te verzamelen en af te wegen. Informatie architectuur brengt in kaart welke informatie er beschikbaar is in een bedrijf en welke data er beschikbaar zou moeten zijn. Dit wordt gedaan middels de behoeftes die voortkomen uit de business architectuur.

Hieronder staat een voorbeeld voor een bedrijf dat meer sturing wil in haar kerncijfer. Links staat de informatiebehoefte, rechts een beknopte analyse. Onder het figuur staat nog een korte toelichting.

Fit Gap

* Dit is een voorbeeld op een hoog detailniveau. Voor ieder bedrijf gelden andere wensen en behoeften die in kaart gebracht moeten worden.

Met deze fit gap analyse is inzichtelijk welke informatie er (additioneel) nodig is. Dit kan worden gebruikt om te kijken hoe (bestaande) software in deze vraag kan voorzien en wat aanvullende stappen zouden kunnen zijn. Deze informatie dient dan ook als input voor de applicatie architectuur.

Indien er uit de analyse een duidelijk beeld komt welk informatie nodig is, dient dit als belangrijke input voor de Business Intelligence discipline.

  “”
    
 • Over Willem-Jan Swiebel

  EnProfil

  Ik ben Willem-Jan Swiebel. Via deze website kom je te weten wat ik doe, hoe ik dat aanpak en veel belangrijker waarom ik dat doe. Ik help organisaties met de inzet van informatie en technologie en ik probeer ook nog eens zelf te ontdekken waar de wereld heen gaat.

  ⊗ 06 – 38307081